סדנה בתנועה

טיפול בתנועה הוא טיפול רגשי היוצא מהנחה כי הגוף והחוויה הגופנית הם חלק בלתי נפרד מהחוויה הרגשית והפסיכולוגית של האדם, וכי המבע דרך הגוף מבטא פעמים רבות חוויות נפשיות. כיוון שחוויות נפשיות "נצרבות" בגוף הטיפול בתנועה גם מתבונן בביטוי הגופני של החוויות הנפשיות וגם מניח, שהתנועה עצמה יכולה להביא להקלה נפשית משמעותית.

כמו כן, טיפול בתנועה יוצא מהנחה כי טיפול הנשען על אמצעים מילוליים בלבד אינו מתאים לכל המטופלים: חלק מהמטופלים מרגישים יותר בנוח לבטא את חוויתם דרך אמצעים אמנותיים וחלקם מתקשים לבטא את רגשותיהם וחוויותיהם דרך מילים.

השימוש במחול ובתנועה ככלי טיפולי נעוץ ברעיון כי הנפש והגוף משולבים זה בזה, מהווים מערכת פסיכו-פיזית אחת וכי הגוף בתנועתו מבטא חוויה רגשית וסיפור חיים. מכאן עולה הצורך בטיפול הרגשי לגייס גם את הכלים והכוחות של המערכת הגופנית.

על בסיס הנחות אלו, טיפול בתנועה מציע למטופלים מסגרת טיפולית בה הם יכולים להשתמש בגוף, בתנועה ובמחול כדי להביע את עצמם וכדי להקל על כאבם.

תפקיד המטפלת במסגרת טיפול בתנועה הוא לקלוט את המסרים והתקשורת המודעת והלא מודעת של המטופל, לתת להם מילים ובכך לסייע למטופל להכיר ולעבד את חווייתו הרגשית. במקביל, המטפל מסייע ומכוון את המטופל להתנסות בחוויות גופניות שונות אשר מאפשרות לו להכיר את עצמו באופנים נוספים ולחבר בין חוויות גופניות לחוויות רגשיות.

מטרות אפשריות
לקבוצה טיפולית:

ליצירת קשר עמנו, נא מלאו פרטיכם: