וויסות חושי

על הוויסות החושי

הוויסות או העיבוד החושי הוא מונח משמעותי, שאי קיומו משפיע מאד על תיפקודו של כל אדם בכלל, ועל הילד בפרט.

המגע, השמיעה, הריח, התנועה ועוד – עלולים ליצור שינוי תיפקודי באדם, כך שהוא יגלה חוסר פניות קשבי והתייחסותי לקורה סביבו עד שיקבל מענה לצורך החושי.

רגישות או לחילופין קהות חושית אלו הם קצוות הרצף החושי שלהן הטיפול נותן מענה נדרש.

הטיפול מתייחס גם להיבטים הפיזיים – מוטוריים וגם להיבטים הרגשיים, ששניהם יוצרים תיפקוד שאינו יעיל. הטיפולים מתייחסים גם לאוכלוסייה הצעירה וגם לבוגרת.

בשירות הפסיכולוגי ישנם מטפלים שהוכשרו לכך, עם נסיון רב, הנותנים מענה לצרכי התיפקוד של האדם, בכדי להגיע לידי וויסות חושי יעיל תוך מתן תגובה ההולמת את האדם והמצב.

הטיפול החושי המתבצע בשירות הפסיכולוגי, מתייחס בראייה רחבה מאוד למצבו של המטופל: קשייו התיפקודיים, ההיבטים החושיים, מצבו הגופני והבריאותי, קשריו עם המערכת המשפחתית, תיפקודו במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, מצבו הרגשי והחברתי – כל זאת בהקשר המטרות הטיפוליות הנדרשות ובזמן העומד לרשות המטופל.

טיפולים

ליצירת קשר עמנו, נא מלאו פרטיכם: