אבחון פסיכו-דידקטי

מטרת האבחון:

אבחון מקיף וכוללני, אשר מאפשר לזהות לקות קוגניטיבית או ליקויי למידה ועוד מגוון גורמים רגשיים ופסיכולוגיים אשר עשויים לפגוע בלמידה ובמימוש הפוטנציאל. האבחון מספק הערכה של היכולת השכלית של הילד, תוך התייחסות לממד הרגשי ובכך מספק תמונה אינטגרטיבית ליכולות הילד ולמקור הקשיים שלו.

מה הוא בודק?

האבחון בודק יכולות שכליות (מבחני אינטליגנציה), הערכה רגשית ותפקודי למידה.

למי מיועד?

ילדים שלצד הקשיים הלימודים חווים גם קשיים רגשיים.

יחידת האבחונים

ליצירת קשר עמנו, נא מלאו פרטיכם: