סדנת
"פשוט לשבת"

מה בסדנה?

האם זה באמת כזה פשוט, לשבת למדיטציה? ובעצם אנחנו יושבים די הרבה, אז מה מייחד את הישיבה הזו? מה עושים כשיושבים? למה לשבת? האם מדיטציה היא רק בישיבה?

מדיטציה, בפשטות, היא התרגול של לעצור ולהתבונן. ובעצם לא חייבים לשבת בשביל זה. כוונת התרגול היא להיות נוכחים ברגע, כמו שהוא, כמו שאנחנו, לדעת להיות. עצירה ושהייה מניבות דומיה וראיה נכוחה של הדברים, כמות שהם. זה פשוט, אבל לא קל.

תיך נאת האן מתאר ישיבה כדרך ליהנות מ'לעשות כלום'. אלא שבעצם מה שנראה לכאורה כאי-עשיה, טומן בחובו עולמות שלמים. כשאנחנו יושבים למדיטציה, אנחנו יושבים גם עם הגוף, פיזית, וגם עם התודעה והלב, מנטלית. הגוף והלב הם כמו נהרות שזורמים כל הזמן. יש חכמה, צרכים, הרגלים, כוחות וחולשות, יש להם מקצב משלהם. הקשבה עמוקה למקצב הזה, לזרימה המתמדת, היענות הולמת להם, טיפוחם, הם מהות התרגול. ישיבה למדיטציה אינה נפרדת מהחיים, למעשה היא החיים עצמם. אנחנו לא יכולים לאלץ מדיטציה, אלא רק ליצור תנאים להתממשותה הטבעית.

במפגשים נתרגל ונלמד ביחד ליצור תנאים הכרחיים ותומכים לתרגול, לפני במהלך ואחרי הישיבה במדיטציה, גם עם הגוף וגם עם הלב-תודעה. נחקור את המרכיבים השונים של ישיבה, על ומחוץ לכרית (או כסא) הישיבה.

כל מפגש יתמקד באספקט חיוני אחר של מדיטציה, מתוך שני הצירים העיקריים של התרגול – עצירה והתבוננות.

נושאי המפגשים:

ליצירת קשר עמנו, נא מלאו פרטיכם: