סדנאות
"הגיבור והגיבורה"

*ביטול הרשמה עד 7 ימים ממועד הקורס, אינו מחויב בתשלום,
ביטול הרשמה מ-7 ימים ועד מועד פתיחת הקורס, יחויב ב-30% מהעלות.
מעבר לכך, כל ביטול יחויב בתשלום עלות מלאה.

*המרכז הפסיכולוגי רשאי לבטל ו/או לשנות את הקורס ו/או את המועד שנקבע לקיום הקורס בהתראה של עד 3 ימים לפני מועד פתיחתו. בנוסף, המרכז הפסיכולוגי רשאי לשנות את הקורס מפרונטלי לזום בהתאם למגבלות הקורונה.

*במקרה של ביטול הקורס על ידי המרכז הפסיכולוגי יוחזר כספו של המשתתף במלואו.

ליצירת קשר עמנו, נא מלאו פרטיכם: